Välkommen till Varbergs prideskam

50 nyanser av pervo Prideskammsflagga. och exponering av 50 vidriga böcker.

50 nyanser av pervobrunt
Prideskamflagga och exponering av 50 vidriga böcker

Varbergs prideskam stör det gemensamma rummet den 27 juni 2015

Det sorgligaste är kanske den medvetna attacken på oskyldiga barns sinnen.

Biblioteket på Komedianten är besudlat med vidriga prideflaggor. Varför ska flaggor vara överallt? Varför hänger det tex en stor flagga på räcket upp till andra våningen? Man kan ha en affisch någonstans med information om eländet som avhålls, men istället är man som en del av skammens arrangemang. Skattepengar tas till förstörelse av våra barn – där vuxna hjärntvättade är förövare till det kriminella att förleda barn och ungdom i denna befängda händelse i Varberg.

På ett bord i barnavdelningen är det prideflagga och mängder av böcker ämnade att inympa bakvända tankesätt och naturvidrig förståelse i småbarn. Bibliotekets bokbuss ska enligt programmet vara… och ha ”sagostunder” för barn på temat HBTQ(r).

Prideskam i läder

photo

I en stad nära oss?

Två två-åriga flickor iklädda koppel och lädertrams av sina förövare.

De är bland halvnakna pervos och främlingar iklädda fisknät och lädertrams som verkar vara för djurhållning.

Tvillingarna har ingen mor hos sig, utan två perverterade ”män” har på något sätt fått en leverans. Inga pervos ska få ha barn.

”Männen” var stolta över att få visa upp vad de gjort med flickorna.

– Folk ska få se mer än barn med mamma och pappa… varje förälder får bestämma vad som är det rätta för barnen. Vi bestämde att detta var rätt för våra barn.

Små barn som borde vara i sin mammas trygga kärlek och omvårdnad shanghajades av två ”pappor”, som de kallar sig, in bland groteska munderingar och fetischer i ett sammanhang besatt av bondage och sadomasochism. Förvridna människor som tappat sans och vett låter inte barnen komma undan. För det finns propagandakrokar som: ”alla ska med (S) och ”alla behövs” (M).

Ni ska lämna våra barn i fred!

20150612_160047

Prideskamflagga på ett bord med 50 nyanser av indoktrinering
Övergrepp mot barn – förledande av barn och ungdom, och allt dras med, Varbergs Stadsbibliotek

Familjer kanske nu för tiden mest följer med tidens ström och tror det är i sin ordning, att det tex är helt normalt att lämna bort barnen redan som småttingar till institution!

Utförseln av agendan att stöpa om samhället och omforma människor är så stark och direktiv och styrmedel till media, organisationer, skola och institutioner är förödande.

Genusutbildad och programmerad personal kan knappast stå emot att fylla barnen med vidrigheter, för att bland annat genom Orwellianskt nyspråkbruk ”värdegrunda” dom. Alla ska bli ”värdelösa” i namn av ”licensierad värdegrundad”, likavärde, jämställdhet och få leva ”odiskriminerat”.

Människor är utsatta för stort tryck och hjärntvätt och ska enligt Stockholmssyndromet omhulda sådant som inte är från eget sinne, utan är smittat från den förtryckande övermakten som kastar det i ansiktet på oss genom media, såsom storebrors rikslikare och propagandabyrå SVT.

sjuk-förskolepersonal-utnyttjar-småbarn1

På bilden ser man barn som sanslösa vuxna använder sig av. Det är förskolan Hagahuset i Göteborg. 120 barn i åldrarna 1-6 år utnyttjades i aktiviteten

”Arbetar ni mycket med detta?

– Vi pratar varje dag om människors värde, om att det inte spelar någon roll vilken sexuell läggning eller vilken hudfärg man har. Vi vill främja att alla får vara olika och uppmuntra och stötta barnen. Det pågår 365 dagar om året.”

Föräldrar har lämnat över sina barn till en ond entitet, staten. Den styrs av vem – vad är det för dunkla krafter, som i vår tid massivt rullar ut agendan, som är icke-mänsklig? Det är så viktigt för dom att ”värdegrunda” ned barnen och alla till nollvärde (kallas ”allas lika värde”).

Man lurar många människor, och barnen är ännu ”oskyldiga”, och vilseleds naturligtvis av vuxna. Inga andra, och definitivt inte samhället eller dess personal… har någon som helst rätt att inverka på barnen vad gäller sådant som kärlek och blommor och bin.

Read this slowly:

Love, it is not to be understood in human terms, that is the corrupt version.

However the word ”love” is misunderstood… it is not meant to be the love in human terms which humans are enslaved by.
That is the corrupt version of the real one.

The Divine Law controls what is called karma, but it is much broader and ”harsher” than people want to accept.

Man missanvänder ord som ”älska” och ”kärlek” – det är helt sanslöst som det har blivit – helt utom kontroll.

Just nu då jag lägger in (uppdaterar) detta inlägg (som också är sajtens framsida) med bilden på barnen, så ser jag när jag tittar på artikelkällan, en annan artikel: Kraftig brand härjar i centrala Göteborg. Det var i lördags, alltså bara några dagar efter prideskamparaden med småbarnen vid Skanstorget i Haga, som en storbrand härjade där, och det var ett omistligt landshövdingehus och stall som ödelades, det var unikt i sitt slag. Det var där Albert och Herbert spelades in. Thomas von Brömsen säger ”Det är en del av ens liv och ett slags kulturarv som försvunnit”.

I inlägget vi postade här för en vecka sedan Pompeiji – de fick varningar – nu är det globalt så undrade vi bland annat:

”Man tog inte lärdom på den tiden när jordbävning kom och det förekom skalv emellanåt.
Vad är meningen med sådana händelser och historien?
Bryr vi oss och vad gör vi?
Vi bör ”fejsa” situationen och skärpa oss, annars är vi medansvariga.”

Det var ett sammanträffande. Är inte parallellen uppenbar? Får vi inte varningar utöver ”återgäldning”, kommer olyckor utan anledning? De föräldrar och andra, tex förskolepersonal, som inte tar rätt ståndpunkter, är på gungfly. Hur kroniskt är tillståndet, illusionen som likt en ny superbakterie gräver i kropp och sinne?

Det är mycket som försvinner, både ”kulturarv”, mänskligt liv och allt, det går den vägen om denna utveckling fortsätter.

De som inte vill ha den nya ”förståelsen” – vilken inte borde ha någon plats i ett samhälle med goda principer – puttas ut i marginalen och kläms åt på olika sätt .

Man ska enligt Partiets filosofi (Marxismen, med sina sju avdelningar) istället tänka att det inte finns rätt och fel i livet. Alla gränser suddas då sakta men säkert ut – liksom livets värde och mening.

natural_familiesDet fungerar inte, det är historiens läxa.

Man lockar och bedrar med att det är ”frihet”, men inget kan vara mer felaktigt – det leder till allas ofrihet och slutet på mänsklig civilisation som vi känner det.

Kan man stå emot emot floden av propaganda, sluta att tiga och vägra att följa med i måttstockens förskjutning för vad som är mänskliga förhållningssätt? Kan vi inte längre i våra hjärtan känna vad som är rätt och fel och känna naturlig avsky för det som förstör kärnfamiljen – den enda sanna familjen – och det som alltid setts som ovärdigt och oacceptabelt?

Vi har förr i alla kulturer alltid haft ”rättesnören”, sedan kom ”bud”, nu har vi lagar, men oavsett i vilka sammanhang de funnits och vad de kallats, så har syftet varit att människor inte ska gå vilse och göra orätt och begå dåliga gärningar, utan livet ska blomstra och samhällen frodas genom att människor följer tingens verkliga ordning och sin natur, som man och kvinna. I Norden talade man om ”dygd”. Det finns en sammanställning kallad NORDENS LOVVÄRDA DYGDER.

Moral kan det kallas  – livets grundsten.

———————————

Inlagt 21/7 2015:

Genève juni 2015
Familjevänlig FN-resolution får feminister och pervos att rasa

FN:s råd för mänskliga rättigheter UNHRC antog i Genève den 26 juni en omfattande resolution, vilken uppmanar medlems-länderna att beskydda familjen som samhällets grundläggande enhet, erkänner föräldrarnas rättighet att utbilda sina barn och uppmanar alla länder att implementera en politik som tillvaratar familjens intressen.

Flera försök gjordes av feministiska och HBTQ(r)-relaterade påtryckargrupper…
… de misslyckades helt, vilket gjorde feminist- och homosexgrupperna rasande.

USA:s kraftfulla lobby-verksamhet för att besegra eller ändra den familjevänliga resolutionstexten fick tack och lov ingen inverkan.

Resolutionen understryker att (den traditionella) familjen är samhällets grundsten.

http://www.pravoslavie.ru/english/80578.htm
https://tommyhansson.wordpress.com/2015/07/20/familjevanlig-fn-resolution-far-feminister-och-sexradikaler-att-rasa/