astro: 8 Jan, 2016 at 18:35  – publicerades inte på Newsvoice då det var för långt

Om en person (mänskligheten) faller nedåt, alltmer avviker från sin natur/kosmos natur, så har vad alltid vetat, och är andlighets och innebörd och meningen med våra liv – att vi ska kultivera tillbaka. Om man då symboliskt har fallit från hög höjd, en klippa, och fallit till botten och vi lever våra liv i en skreva…  och vi vet inte ens om olika klippavsatser som vi trillade över i fallet – då kan man sedan här i illusionen/Samsara, inte via sina alltmer avstängda sinnen ”forska” om något annat än den skreva man är inom. Det är ingen skillnad på ande och materia, eller energi och materia. Allt som finns är medvetande. Meningslöst att tala om ”hjärnmedvetande”. Då vi inte är på en högre klippavsats, och inte ens vet något om det, så kan man inte heller vara där med sitt liv, för vi är tyngre, och lever på lägre avsats, det som är som vi blivit, botten, eller i botten – man kan inte inta himlen via forskning eller annat våld.

Det finns en ordning, en lag, och arrangemang – det är bakom allt. Då finns det inget sådant att man kan kika runt ett hörn för att ”komma undan” lagen.

Om jag och Börje spelar kort… så får jag bild av att han tänker dra ett trumfkort. Då viskar en röst i Börjes öra (han kallar det intuition) att X vet om att han tänker dra trumfkortet, så att det är bättre att han gör si eller så istället. Då viskar något som inkränker i mig, att Börje vet att jag vet att han vet… osv. Dra högsta vinsten i ett lotteri – fast det inte var på ens livsväg, bara för att en demon/djinn/alien/lågt väsen sa något. Men den personen som högvinsten var ämnad för då? Allt detta är den grövsta formen av kriminalitet och kan också kallas svart magi.

Ulf L visar just på hur man direkt försöker använda ”något extra” för att få själviska fördelar i livet. Väldigt avslöjande. Ha ”nytta av…”. Om folk ”har nytta” av sådant, så är det detsamma som att andra har förlorat vad som var ämnat för dom. För allt är redan omhändertaget och följer ordningen, som ovan så nedan.

Ancient Chinese science was very advanced since its research directly targeted things such as the human body, life, and the universe.” ”In fact, the ancient science of China was completely different from the science introduced from the present-day Europe.

<a href=http://en.minghui.org/html/articles/2002/8/31/25990p.html>Läs hela</a>

In ancient China, people made direct researches on the human body, life, and universe. The ancients dared to touch the intangible and invisible things and were able to verify their existence. The sensation one feels when he sits in meditation will become more and more keen, until finally one not only has a very keen sensation, but also can touch or see it, which has raised something invisible to something tangible. The ancients took another way to probe the secrets of life and the relationship between the human body and the universe. That is completely different from the way taken by the present-day science of authentic proof.”

_________________

astro:  11 Jan, 2016 at 17:20 – kommentar för
http://newsvoice.se/2016/01/05/studie-det-manskliga-sinnet-kan-forutse-framtida-katastrofer/

Börje, saker och ting kan verka logiskt och sant, men vara totalt fel. Om sanningen är en trädstam, eller dess rot, så långt senare, vidare in i illusionen och materialism… kommer det grenar, kvistar och lövverk – mycket som skymmer solen…. För människor vilsna i illusionen, såsom du, så betraktar man utifrån den lilla yta på ett löv man själv befinner sig i, den omgivning man ser och vet om, och rationaliserar utifrån och ”bygger” en världsbild, som man kanske försvarar. Visste man bättre, efter att ha sett trädets helhet och rot, följt det uppåt – då hade man verkligen inte haft resonemang som du har. Vill man bli helt vilse, d åska man forska.

Humanism kom som förstegsraket i den stora raketen för att förstöra sanning i namn av kunskap och annat.

Så vad gäller dig vet man knappt var man ska börja, då du är vilse bland begreppen, då du inte tog ett steg tillbaka i trädet.

Det är konstigt att säga att Avidya är ignorans, kunskapsförakt och fördom.

When an atheist seeks meaning and spiritual fulfillment in scientific discoveries, he is likewise barking up the wrong tree.

För att debunka dikeskörning och att vara ute och cykla, så räcker inte 300 ord. Jag lade därför upp den kommentar som admin tyckte var för lång högre upp, den publicerades ju inte, och jag lägger också med en kommentar till, efter dina senare kommentarer:

Egentligen… i en tid då allt är upp och ned… så får man nog akta sig så man inte blandar ihop ursprunglig andlighet (kultivering) med vad som succesivt har blivit felöversatt, omtolkat och förändrat. Vi kan idag knappt förstå vad det handlar om.

Ursprunglig ”buddism” skulle absolut inte säga att man ska samla ”kunskap”. Det enda sätt som kunskap kommer in i bilden är ”rätt kunskap” – det är motsatsen till att vända sinnena mot det världsliga, att fylla upp sig med kunskap via andras utförsel, och har inget med ”forskning” eller liknande att göra. Den blir ett hinder för att nå sanningen, via ”rätt kunskap”.

Det det gick ut på var istället att återfå det man förlorat i ”fallet” – det är att ”upplysas” (till) till det man redan har från den gång man en gång blev till – det ursprungliga. Man visste att man från början hade allt, men att det stängs ned, då man ”faller nedåt”, och till sist kom in i samsara-hjulet.

Det är ju meningen med våra liv, att höja sig, tillbaka = att återfå det man förlorat. Vanlig ”kunskap” finns nog för att folk inte ska få det verkliga, inte få sanningen.

What is the extraordinary Tao that Lao Zi referred to? Lao Zi described it as ”something holistic, born prior to the Heaven and the Earth… It can be considered as the mother of the Heaven and the Earth. I don’t know its name. I force it into the name of Tao.” This Tao cannot be seen, cannot be heard, and cannot be obtained through fighting. But it truly exists. This Tao, the mother of the Heaven and Earth, is then the origin of everything in the universe.

As for those who long for the Tao, how can they return their true selves? The answer Lao Zi gave was ”human beings follow the Earth. The Earth follows the Heavens. The Heavens follow the Tao. The Tao follows nature.” (Chapter 25 of Tao De Jing)

 

In the Tao School, the teacher gives true teachings to only one chosen student [out of many potential students]. The one with good enlightenment quality and inborn quality will receive the true Fa (Law). ….
So what is the Tao of Confucius? In the “Wei Ling Gong Chapter,” there is another dialog concerning “Yi Yi Guan Zhi.”
Confucius said, “Siye, do you think that my knowledge comes from experience and learning?”
 
Siye answered, “Does it not?”
 

Confucius said, “No! It’s from One Law (that penetrates all levels).”     <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

Here we learn that Confucius’ Tao is not [obtained] from learning. Therefore, Confucius is not talking about learning or knowledge; the real Tao has no relationship with study. In actuality, it would be difficult to know the Tao of Confucius without reading his explanations in the Book of Changes. In the first chapter of “Xi Ci Shang Zhuan,” it states explicitly: …

Så, det är är konstigt att säga att Avidya är ignorans, kunskapsförakt och fördom -vilket du upprepat skriver på Newsvoice.

Vad menar du med ”fördom”? Då du tänker bakvänt så tänker du PK – i själva verket är fördom och att fördömma väldigt bra. ALLT är bra, som eliten/media för ut är dåligt. Fatta fett.

Flera skribenter på NW (tex Sederholm) har tagit upp ”fördom” i sina skriverier, men ger ALDRIG ett exempel på en fördom där personen gjorde rätt eller fel bedömning, bedömde FÖRE/pre. Hur ska man kunna ta sådana personer på allvra, när de med sådana utgånspunktyer söker att vidga bedrägeriet genom vääääldigt många ord, till och med bygga en bok omkring det?

Sanningen är inom oss, och vi har en natur. De dåliga krafterna vill inte att vi ska BEDÖMA, inte väga det vi ser och möter med sanningen eller tingens natur och ordning – utan den vill vi ska väga allt mot den värdegrund och onda normer som den överöser oss med i dess ”skapande av himmelriket på jorden”. Om människor helt överlämnar sig till yttre krafters bestämmande, istället för att själv alltid och omedelbart kunna bedöma FÖRE, pre – preconcepts/fördömma och fördom.

I upanisader så undrar jag om ”ignorans” omnämns med Avidya från början, eller att vända sig mot det världsliga, att sträva… och söka något som ”kunskap” – det existerar antagligen inte, enligt riktig översättning.

Det skulle vara att söka sann kunskap, Brahma – för att förstå självet och återvända – inte att söka i det värdsliga var för att bli fast här, i karma. Det har du inte fattat Börje, därför kan man säga att du har inte förstått någonting.

Man ska inte behandla andlighet utifrån världsliga fenomen och tänk, såsom aktivism, politik och New Age, eller försöka baxa in det till aktivism, eller att det var kriga mot saker i det yttre – det var inte så det var, det med ”andlig krigare”.

Dalai Lama är mest New Age, hör till de Vackra Ordens Order via Oprah Winfrey. Långt bortom ursprunglig Buddism, som från början inte var principer överlagda på person – det kom senare då det blev just Buddism, och han är inte heller Lamaism – han leder folk vilse med sitt ”må bra-prat”.

Du nämner Mandela, Gandhi och Jesus – fast ett av namnen är Solen, och de två andra inget alls har att göra med ”andliga ledare”.

 

Annonser