Bra och rakryggad artikel Per! Tack för den. Instämmer med Ivanbjorn

Jag gick just till donationsregistret för att trygga det som hör till ”min helhet”, alla celler ska med… inget från de ”mörka krafterna” ska få hindra mig:

“For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places.”

Människor som får cellers>organs medvetande från en annan person blir inte längre sig själva/samma person, man har samtidigt en annan persons liv inom sig – är inte det väldigt skrämmande vad det också kan innebära för den person som inte får gå vidare, bara för att en annan person som har kvar sin kropp här ”har rövat kvar” något från en, som egentligen ”skulle lagts” av, samtidigt som personen ”avled” (lade bort den yttre delen).

Några exempel ges här:
Organ Transplant: An Interview with Dr. Lili Feng, Professor at the Baylor School of Medicine

En person enligt Daily Mail:
Min personlighet ändrades efter min njurtransplantation – och jag började läsa Jane Austen och Dostoevsky istället för kändisskräp.

Det är väl så här man ”sabbar människors liv”, men det förs ut som ”rädda liv”, på grund av att allt är upp och ned…  där många idag inte längre tänker, mer än att vara präglad av materiellt/humanist-kommunistiskt tänk. Poängen är inte att till varje pris stanna kvar i kroppen, det yttre skalet, utan istället leva värdigt och bättre – och sluta se på lidande som något dåligt. Begå dåliga gärningar och leka med liv som om det vore lego-lek, borde man inte göra. Det hela är en del i en ond agenda, en rutschkana utför, som leder mot katastrof för mänskligheten, under guden ”science”.

Vi vet att den kinesiska kommunistregimen bedriver ohyggligt organröveri från samvetsfångar. Är det 40-50000 organ de inte kan redogöra källan för? Om man i väst får vänta säg 2-3 år på en njure, så kan det där tas fram på några dagar, då man har register med främst matchande Falun Gong-utövare.

Vi vet också hur mycket vidrigt som finns i blod, och vilka ansatser som gjorts för att skapa katastrof via vaccinationer. Baxter har väl inte ens bett om ursäkt? Dessa substanser/celler/partiklar som är i vaccinationer, från dödade babisar, vävnader från djur etc – det är allt levande, medvetna liv. Mycket har redan spridits av sjuklighet den vägen, via vaccinationer som sedan går vidare via blodmixningar.

Man kan kalla det karma – Dr Enby talar om ”frön” – det kan heta olika när man ser det i mikroskop, som virus osv, ha olika skepnader:

Dr Enby:
I den kroniskt sjukes kroppsvätskor och vävnader förekommer en utsådd av växande strukturer, ”frön”…